Teksti tuntemattomalla kielellä

2004

Jet cut aluminium and spray paint

Suurpäänkatu 31, Turku

Description

Turun Varissuon lähiön erityispiirre on monikulttuurisuus. Alueella on koko maan tihein keskittymä maahanmuuttajia ja asukkaita on noin 80 eri kieliryhmästä. Teokseni käsittelee monikielisyyttä ja ihmisen elämää kielimuurien keskellä. Inspiraationa teokseen tutkin kielillä puhumista, uskonnosta riippumatonta hengellistä ilmiötä, jossa henkilö esittää yleensä käsittämättömistä tavuista muodostuvaa puhetta. Harjoittamani puheen muunsin vapaasti sitä vastaavaan kirjoitusasuun. Teos on osa laajempaa ympäristö- ja yhteisötaiteellista Taf Taf -hanketta, joka toi suomalaiset ja senegalilaiset taiteilijat yhteen.

Text in an unknown language

Varissuo is a suburb with the densest concentration of immigrants in Finland and has people from 80 different language groups. My work is dealing with multilingualism and life in the midst of language barriers. As an inspiration to my work I examined speaking in tongues, spiritual phenomenon in which a person produces language-like speech usually consisting of incomprehensible syllables. I produced a speech and transformed it freely to an equivalent written language. This work is part of a public art project named Taf Taf that brought Finnish and Senegalese artists together.